دوشنبه, تیر ۲۵, ۱۴۰۳

درباره ما

ما کلیسایی هستیم که به نمای عالی از کتب مقدس عهد عتیق و جدید ، اعتقاد داریم که آنها همه چیزهایی را که برای نجات لازم هستند ، شامل می شوند. هیچ چیز را نمی توان به عنوان لازم برای نجات آموزش داد که در آن موجود نیست. ما به انجام موعظه انجیل متعهد هستیم که کمک بزرگی را انجام دهیم. ما اعتقاد داریم که ما فقط با فیض نجات می یابیم و با ایمان به مسیح که ما را به سمت روابط شخصی با او فرا می خواند ، توجیه می شویم.