دوشنبه, اسفند ۱۴, ۱۴۰۲

مقالات

مقالات

عمل کنندگان به کلام باشیم

✍️ برادر ادی: خیلی از ما ایمانداران مسیحی وقتی صحبت از کلام خدا می شود، فکر می کنیم مطالعه کتاب

...
مقالات

چرا خدا دعای من را جواب نداد؟

✍️ برادر ادی: گاهی اوقات ممکن است برای کسی دعا کرده باشیم و نه تنها او شفا نگرفته بلکه حال

...
مقالات

مبحث گناه

✍️ خواهر سارا:گناه یکی از مهم ترین مباحث مسیحیت است. اگر گناه را درک نکنیم، حاصل کردن نجات میسر نیست.

...
مقالات

پیام حیات بخش انجیل چیست؟

✍️ برادر ادی: پیام حیات بخش انجیل چیست و پیامی که امروزه کلیسا موظف است به عنوان نماینده برروی زمین،

...
مقالات

باورهای اساسی مسیحیت چیست؟

✍️ برادر آندریاس: در اول قرنتیان فصل ۱۵ آیه های ۱ تا ۴ اینگونه بطور خلاصه بیان شده اند: “حال

...