دوشنبه, تیر ۲۵, ۱۴۰۳

تعالیم

gg

خواهر و برادر گرامی

جای بسی خوشحالیست که شما این مجموعه درسی را برای آشنایی بیشتر با عیسی مسیح و کار عظیم او برای نجات انسانها را در دست دارید

این مجموعه دروس بطور خلاصه ، اصول و اعتقادات ما مسیحیان را مطابق با کلام خدا مورد بررسی قرار      می دهد . در این کتاب که در دست شماست سعی شده با استفاده از مثالها و توضیحات اضافه جهت درک بهتر مطالب ، شما را در آشنا شدن با مفاهیم مسیحی  یاری نماید . خواهشمندیم قبل از شروع درس به موارد زیر توجه فرمایید :

  • قبل از شروع هر درس ، درس آن جلسه را مرور نمایید .

  • طراحی این مجموعه درسی به گونه ای است که حضور مستمر نو ایمانان در تمام جلسات الزامیست.

  • به آیات حفظی هر درس توجه نمایید و هر جلسه آیات مربوط به هر درس را حفظ نمایید .

  • تمرینهای هر درس را برای جلسه آینده انجام دهید و جوابها را در کلاس با دیگران کنترل نمایید .

درس اول (کتاب مقدّس)                                                  درس دوم (آفرینش انسان)

درس سوم (گناه)                                                            درس چهارم (توبه)

درس پنجم (ایمان)                                                          درس ششم (شریعت)

درس هفتم (نجات)                                                         درس هشتم (خدای پدر)

درس نهم (عیسی نجات دهنده)                                     درس دهم (روح القدس پشتیبان ما)

درس یازدهم (چگونه دعا کنیم)                                      درس دوازدهم (عبادت روزانه)

درس سیزدهم (امنیت نجات)                                         درس چهاردهم(شیطان و فرشتگان)

درس پانزدهم (زندگی پیروز مندانه مسیحیان)               درس شانزدهم (وسوسه و آزمایش)

درس هفدهم (کلیسا)                                                  درس هجدهم (عشاء ربانی یا شام خداوند)

درس نوزدهم (شهادت ایمان و بشارت)                       درس بیستم (تعمید گرفتن)

دعای ما برای شما برادر و خواهر گرامی ، پری روح القدس ، رشد در ایمان و شکوفا شدن عطایای روح القدس در زندگیتان می باشد .