دوشنبه, تیر ۲۵, ۱۴۰۳

درس بیستم (تعمید گرفتن)

درس بیستم  – تعمید گرفتن

آیه حفظی : رومیان ۴:۶

تعمید چیست؟

در یونانی تعمید به معنی “غوطه ور شدن” است. وقتی آهنگر یک تکه آهن را با آتش ذوب میکند و آنرا در قالب می ریزد  آنرا در آب غوطه و می کند تا آهن سرد شود.  در آب آهن شکل جدید را به خود میگیرد و دیگر شکل قبلی خود نیست، در اصطلاح آن آهن تعمید یافته و شکل به شکل جدید در آمده است. 

آن روش یهودیان بود تا کسی را که به دین یهود در آمده باشد و به دیگران معرفی کند. 

 • متّی ۱۱:۳ – ۱۷  را مطالعه فرمایید :
 • برای چه یحیی تعمید می‌داد؟ ( آیه ۱۱ )    
 • برای چه عیسی تعمید گرفت؟  (آیه ۱۵)  
 • هدف اصلی این آیات چیست ؟ متّی ۱۶:۲۸ – ۲۱     
  • ما ایمانداران را طبق دستور عیسی تعمید می دهیم.
  • ما غسل تعمید را انجام می دهیم، تا همه توبه کردن شخص ایماندار را ببینند.
 • تعمید روح

آیات ( اول قرنتیان ۱۲:۱۲ – ۱۳ ) را مطالعه فرمایید :

"پس همۀ ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام و خواه آزاد در یک روح در بدن تعمید یافته‌ایم و همه از یک روح نوشیده‌ایم.” (مژده – ویرایش جدید)
 • چطور همه ایمانداران برابر هستند؟      
 • تعمید روح به چه معنی است؟  
 • نشانه تعمید روح چیست؟ 
 • آیات ( رومیان ۱:۶ – ۶ ) را مطالعه فرمایید:
 • تعمید آب یعنی روش روحانی که در دلِ ما انجام شده، و ما آن را در ظاهر نشان می دهیم.
 • ما نسبت به چی مرده‌ایم؟   
 • در کدام زمان در گناه مرده‌ایم؟
 • اتحاد با مسیح یعنی چه؟   (۳:۶)    
 • نفس گناه‌های ما در چه حالت است؟  (۶:۶)  
 • تعمید چه روشی نشان می دهد؟ 
 • ما با عیسی مسیح مردیم و با او دفن شدیم و با او قیام کردیم. چه معنی دارد؟
 • آب در تعمید نشانه چیست؟  
"عمل تعمید به مردم نشان می‌دهد که وقتی به مسیح ایمان آوردید روح‌القدس در درون شما چه کار کرده است – او با بخشش و فیض الهی زندگی قدیمی شما را دفن کرد و زندگی جدیدی در خانواده  الهی به شما عطا نمود."  (راز، ۳۷)

روش تعمید گرفتن

آیات ( کارهای رسولان ۲۶:۸ – ۳۹ ) را مطالعه بفرمایید :   

 • در آیه  ۳۸-۳۹ درباره تعمید با چه روشی صحبت می کند؟   

مراسم تعمید در کلیسای مژده به چه صورت انجام می شود ؟

 • کسی که زندگی خود را برای مسیح تغییر داد و نیز اعتقادنامه ما را اقبول کرده، می تواند در کلیسای ما تعمید بگیرد.
 • و شما شهادت می دهید که چطور به خداوند ایمان آوردید.
 • یکی از ایمانداران کلیسا شما را معرفی می کند.
 • ما به شما یک آیه هدیه می دهیم.
 • برای شما دعا می‌کنیم.
 • کلیسا لباس تعمید به شما می‌دهد ولی برای تعمید گرفتن یک دست لباس زیر لازم است.
 • و بعد با هم جشن می گیریم.
تعمید در آب
و در تعمید، با او مدفون گشتید و با ایمان به قدرت خدا که مسیح را از مردگان برخیزانید، با او زنده شدید (کولسیان ۲: ۱۲). و همینطور ما با غوطه ور شدن در آب تعمید  می یابیم، همانطور که مسیح تعمید گرفت و کلام خدا به ما می گوید.

غسل تعمید وسلیه ایی برای ‌پذیرش افراد به عضویت کلیسا است و شام خداواند وسیله‌ای برای ایجاد رابطه خوب اعضای کلیسا با یکدیگر و ایجاد جایگاه خوب در بدن عیسی مسیح یا همان کلیسا. 

باورهای مشترکی که ما با سایر مسیحیان داریم

ما چون سایر مسیحیان، توافق و اشتراک نظر داریم بر سه اعتقادنامه رسولان که میگویند:

من به خداوند ایمان دارم، خدایی که قادر مطلق و آفریدگار آسمان ها و زمین میباشد. من به عیسی مسیح ایمان دارم که پسر یگانه خدا میباشد و همینطور ارباب و سرور ما هست. او که نطفه اش از روح القدس بسته شد و از مریم باکره زاده شد. او که در حکومت پنطیوس پیلاطس آمد و در آن حکومت عذاب بسیار کشید و سرانجام مصلوب گردید، مرد و مدفون گردید و به جهان مردگان نزول کرد و پس از سه روز از مرگ برخاست و به جلال آسمان صعود کرد. او به دست راست پدر نشسته است. او دوباره باز خواهد گشت تا زندگان و مردگان را داوری کند. من به روح القدس و به کلیسای جامع ایمان دارم. من به اجتماع مقدسین، به آمرزش گناهان، به قیام بدن و به زندگی ابدی ایمان دارم. آمین.

 “””   فیض و برکت خداوند با شما باشد   “””


آیه‌های حفظی –  مژده

 1. کتاب مقدّس   : دوم تیموتاؤس ۱۶:۳ – ۱۷  –  تمام کتاب مقدّس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است. تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملاً آماده و مجهّز باشد.
 2. آفرینش انسان  پیدایش ۲۷:۱ –  پس خدا انسان را شبیه خود آفرید. ایشان را زن و مرد آفرید.
 3. گناه رومیان ۲۳:۳ و ۲۳:۶ – “همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا محرومند.”
 4. “زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است، امّا خدا به کسانی که با خداوند ما، مسیح عیسی متّحد هستند، حیات جاودان می‌بخشد.”
 5. توبهاول یوحنا ۹:۱امّا اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می‌توانیم به او اعتماد کنیم؛ زیرا او به حق عمل می‌کند. او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می‌سازد.
 6. ایمانعبرانیان ۱:۱۱ – ۲  –  1   ایمان، اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم.

 2   از راه ایمان بود که مردم در زمان گذشته مقبول خدا شدند.

 یوحنا ۱۶:۳ “زیرا خدا جهانیان را آن‌قدر محبّت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هرکه به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود.”

 • شریعترومیان  ۲۰:۳ – “زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی‌شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد.”
 • نجات – از فیض نه کار ثواب.  رومیان ۹:۱۰ – ۱۰   “زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی، خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت.”
 • ۱۰   زیرا انسان با قلب ایمان می‌آورد و نیک محسوب می‌گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می‌کند و نجات می‌یابد.
 • خدای پدر کیست؟  یوحنا ۲۳:۴ – ۲۴ –   23   امّا زمانی می‌آید – و این زمان هم اکنون شروع شده است- که پرستندگان حقیقی، پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این‌گونه پرستندگان می‌باشد.   24   خدا روح است و هرکه او را می‌پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید.»
 •  عیسی نجات دهنده است  – یوحنا ۱:۱ – ۳  و ۱۴:۱

 1   در ازل کلمه بود. کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود،

 2   از ازل کلمه با خدا بود.

 3   همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد.

آیه ۱۴ – “کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی.”

 1. روح القدس پشتیبان ما است  – اول قرنتیان ۱۹:۶ – ۲-  “آیا نمی‌دانید بدن شما معبد روح‌القدس است که خداوند به شما بخشیده و در شما ساکن است؟ علاوه براین شما دیگر صاحب بدن خود نیستید،

 20   زیرا با قیمت گزافی خریده شده‌اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا بکار ببرید.”

 1. دعا چطور است؟ – یوحنا ۱۴:۱۴ – “اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد.»
 1. عبادت روزانهمرقس ۳۵:۱ –  “سحرگاه روز بعد، عیسی از خواب برخاسته از منزل خارج شد و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا شد.”
 1. امنیات نجاترومیان ۳۸:۸ – ۳۹  “زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرتهای فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرتهای آسمانی

 39   و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ‌چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتّی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده، جدا سازد.”

 1. ابلیس و فرشتگان –   عبرانیان ۱۴:۱ – “پس فرشتگان چه هستند؟ همه آنها روحهای هستند که خدا را خدمت می‌کنند و فرستاده می‌شوند تا وارثان نجات را یاری نمایند.”
 1. تقدیس – زندگی پیروزمندانۀ مسیحیان– رومیان ۱:۱۲ – ۲  – بنابراین ای برادران من، با توجّه به این رحمت‌های الهی، از شما درخواست می‌کنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدّس که پسندیده خداست، به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است.
 1. وسوسه و دوری از دنیا دوستی – اول قرنتیان ۱۳:۱۰ –  “وسوسه‌هایی است که برای تمام مردم پیش می‌آید، امّا خدا به وعده‌های خود وفا می‌کند و نمی‌گذارد شما بیش از توانایی خود وسوسه شوید. خدا همراه با هر وسوسه‌ای راهی هم برای فرار از آن فراهم می‌کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید.”
 1. کلیسا – متّی ۲۰:۱۸ – “زیرا هرجا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم.»
 2. شام خداوند – اول قرنتیان ۳۱:۱۱ – ۳۲  –  “امّا اگر اول خود را می‌آزمودیم محکوم نمی‌شدیم.

 32   ولی خداوند ما را داوری و تنبیه می‌کند تا با جهان محکوم نگردیم.”

 1. شهادت دادناول پطرس ۱۵:۳ – ۱۶  –  “امّا احترام مسیح در دلهای شما باشد و او را خداوند خود بدانید و اگر کسی علّت امید شما را می‌پرسد، همیشه آماده جواب باشید،

 16   البتّه با ملایمت و احترام. وجدان شما همیشه پاک باشد تا حتّی اگر به شما توهین شود، کسانی که از رفتار نیک مسیحایی شما بد می‌گویند، از گفته خود شرمنده گردند.”

 • تعمید – رومیان ۴:۶ – “پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همان‌طوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر، پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر بریم.”