درس دهم (روح القدس پشتیبان ما)

آیه حفظی: اول قرنتیان ۶: ۱۹-۲۰   آیا نمی‌دانید بدن شما معبد روح‌القدس است که خداوند به شما بخشیده و در شما ساکن است؟ علاوه براین شما دیگر صاحب بدن خود نیستید.
زیرا با قیمت گزافی خریده شده‌اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا بکار ببرید.

 


 

درس دهم – روح القدس پشتیبان ما دانلود فایل PDF