شنبه, اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳

درس شانزدهم (وسوسه و آزمایش)

درس شانزدهم – وسوسه و آزمایش

آیه حفظی: اول قرنتیان ۱۳:۱۰

“پاک شدن به این معنا است که ریشۀ گناه در ما قطع می‌شود و وسوسه‌های آن دیگر نه برای ما جذاب هستند و نه بر ما تسلطی دارند.  البته زندگی پاک روزانۀ ما بستگی به تصمیم هر روزۀ ما دارد که چقدر مشتاق باشیم شبیه مسیح شویم و در این راه چقدر مطیع او گردیم.”  (و خداوند مرا تعلیم داد، پس دانستم، ۱۰۳)

 • آیا این متن کامل است؟‌   
 • چطور ریشۀ گناه قطع می‌شود؟   
 • بعد از اتمام این درس می توانیم به راحتی و اطمینان به سئوالات زیر پاسخ دهیم
 • آیا وسوسه فقط از شیطان به وجود آمد؟
 • آیا وسوسه از ما به وجود آمد؟
 • آیا وسوسه امتحان است؟ آیا هر امتحان وسوسه است؟ 
 • آیا شریعت وسوسه است؟
 • آیا خدا گناه را به وجود آورده است؟    
 • امتحان و آزمایش چیست؟ آیا با وسوسه فرق می کند؟

 امتحان و آزمایش از جانب خدا است ولی سرچشمه وسوسه از خدا نیست.  آزمایش چیست؟

یعقوب ۲:۱ – ۳  

  وسوسه چیست؟ 

نیروی درونی است که محرک انسان به کارهای بد یا همان بدی است که از جانب طبیعت نفسانی و دنیا       می‌آید.   خدا ما را به وسوسه نمی ‌اندازد.( یعقوب ۱۳:۱ )  وسوسه از درون می‌آید.   خدا جلوی وسوسه را نمی‌گیرد، و اجازه می‌دهد که بر قرار شود.  اما این از جانب خدا نیست بلکه از آنِ طبیعت نفسانی است.  

یعقوب ۱۲:۱ – ۱۸ را مطالعه کنید

 • وسوسه از کجا می‌آید؟  (۱۴)  
 • چطور شهوت به مرگ می‌رساند؟   شهوت ــــــــــشده و گناه را ـــــــــــ می کند و مزد گناه مرگ است
 • آیا وسوسه نه به اختیار ما بلکه از جانب خدا به وجود آمد؟   
 • اگر وسوسه از جانب خدا نیست پس چرا  انسان را با وسوسه به وجود آورده است؟‌   

اول یوحنا ۱۵:۲ – ۱۷ را مطالعه کنید

 • این آیات با وسوسه چه ارتباطی دارند؟   
 • در این آیات سه منبع وسوسه چیست؟ (۱۶)
 • رهایی از وسوسه‌ها

متّی ۱:۴ – ۱۱  را مطالعه کنید

عیسی چطور از آزمایشهای ابلیس رهای یافت؟ 

این متن با اول یوحنا ۱۵:۲ – ۱۷ چه ارتباطی دارد؟   

شیطان از چه روش های وسوسه استفاده کرد؟   

اول قرنتیان ۱:۱۰ – ۱۳  

 • در بیابان زمانی موسی چه اتفاق افتاد؟ (۱:۱۰ – ۵ )   
 • برای ما چه لازم است؟ (۶:۱۰)  
 • چهار وسوسه در این آیه چیست؟  (۷:۱۰ – ۱۰ )  

         ۱-   

         ۲-  

         ۳-  

         ۴-  

 • آیه ۱۲ چه می‌گوید؟  
 • آیه ۱۳ نشان می‌دهد که: 
 1. وسوسه معمولی است.
 2. توانایی ضد وسوسه وجود دارد.  
 3. هر وسوسه راه فراری دارد.  
 4. خدا همکار ماست تا مقابل آن باشیم.  
 5. خدا با کدام وعده‌های خود عمل می‌کند؟
"کتاب مقدس ما را از گناه دور می‌کند اما گناه ما را از کتاب مقدس دور می‌کند."
 • رابطه ما با دنیا

دشمنان ما :                   ،                     و                      هستند. 

چطور بر دشمنان پیروز می‌شویم؟ 

سه چیز به ما کمک می‌کند –  کلام خدا، روح خدا و کلیسا. 

 • کلام خدا

 چطور کلام خدا ما را کمک می‌کند؟   

 • روح خدا

یوحنا ۵:۱۶ – ۱۱         مزامیر ۸:۳۲ – ۹  

روح خدا ما را هدایت می‌کند.  اگر کلیسا را ترک کنیم یا از روح‌القدّس اطاعت نکنیم و یا کلام خدا را باز نکنیم، هیج وقت پیروز نمی‌شویم. 

 • کلیسا

ما تنها نیستیم چون مشارکت همدیگر را داریم.  امثال ۱۷:۲۷ – “همانطور که آهن، آهن را تیز میکند، دوست نیز شخصیّت دوست خود را اصلاح میکند.”

 • دنیا همه چیز را به راحتی می‌گیرد ولی هیج وقت به راحتی پس نمی‌دهد. 
 • در دنیا زندگی کنیم ولی دنیا خدای ما نشود.
دوری از دوستی دنیا یعنی نزدیک شدن به عیسی است.

تمرین    –   افسسیان ۱۰:۶ – ۲۰ را مطالعه کنید و به سئوالات زیر پاسخ دهید

 • رابطه ما با خداوند چطور باید باشد؟  (۱۰:۶)  
 • ما در هر مورد چه باید بپوشیم؟  (۱۱:۶)   
 • جنگ ما چه جوری است؟  (۱۲:۶)  
 • چرا بپوشیم؟  (۱۳:۶)  
 • در آیات  ۱۴-۱۷ چه نشان می‌دهد؟  یعنی چه؟  
 • همه آنها را چطور بپوشیم؟ (۱۸:۶ – ۲۰ )   

 رومیان ۱:۸ – ۳۹  را مطالعه کنید و به سئوالات زیر پاسخ دهید

 • کسانی که در اتّحاد با مسیح هستند ، چه برکتی دارد؟  ۱:۸  
 • اتّحاد با مسیح عیسی یعنی چه؟   
 • ما از چه آزاد شدیم؟  (۲:۸)  
 • رابطه ما با گناه چطور است؟  (۳:۸ – ۴ )   
 • چطور می‌توانیم فقط در فکر چیز‌های روحانی باشیم؟‌ (۵:۸)  
 • در رومیان ۹:۸ – ۱۱ نسبت ما با این چیزها توضیح دهید:

          ۱- طبیعت نفسانی :  

          ۲- بدن ما :  

          ۳- روح خدا :  

 • روش تقدس شدن از رومیان ۱۲:۸ – ۱۷ توضیح دهید: 
 • در آیات ۱۸:۸ – ۲۵ چطور بدن ما را آزاد می‌سازد؟   
 • در زمان ضعف ، چه کسی ما را یاری می کند و چطور آن عمل را انجام می‌دهد؟ رومیان ۲۶:۸  
 • مقصود زندگی ما چیست؟  رومیان ۲۹:۸  
 • دو شفاعت کننده داریم، آنها چه کسانی هستند؟  رومیان ۳۴،۲۶:۸  
 • آیا ما از محبت مسیح جدا می شویم؟ چرا؟  رومیان ۳۱:۸ – ۳۹    
 • از این درس من یاد گرفتم که …