شنبه, اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳

درس نوزدهم (شهادت ایمان و بشارت)

درس نوزدهم – شهادت ایمان و بشارت

آیه حفظی : اول پطرس ۱۵:۳ – ۱۶

شاهد کیست ؟   

در یک دادگاه شاهد به چه چیزی شهادت می دهد؟   

آیا دستوری از سوی عیسی برای شهادت دادن ما وجود دارد؟   

در نتیجه آیه اعمال رسولان  ۸:۱ بزرگترین ماموریت ما این است که محبت و بخشش خدا را که بطور رایگان بوسیله خون عیسی مسیح به ما بخشیده شده است را با دیگران در میان گذاریم

آیات ( اول پطرس ۱۳:۳ – ۱۸ ) را قرائت نمایید :

 • به چه کسانی خوشا به حال گفته شده ؟ ( آیه ۱۴ )  
 • نباید نگران چه چیزهایی بود ؟ ( آیه ۱۴ )  
 • چه چیزی همیشه باید در دل ما باشد ؟ ( آیه ۱۵ )  
 • کسانی که به ما بی احترامی می کنند از چه چیزی باید شرمنده شوند ؟ ( آیه ۱۶ )  
 • منظور آیات ۱۷ و ۱۸ چیست ؟  

با مراجعه به آیات ( اعمال رسولان باب ۲۶ ) به سئوالات زیر پاسخ دهید :

 • قبلا چطور زندگی می کرد؟ ( کارهای رسولان ۱:۲۶ – ۱۱ )  
 • چطور ایمان آورد؟ ( کارهای رسولان ۱۲:۲۶ – ۱۸ )  
 • الان عیسی برای شما کیست و چه جایگاهی در زندگی شما دارد؟   
 • چطور زندگی شما  تغییر کرد؟ ( کارهای رسولان ۱۹:۲۶ – ۲۹ )  

شهادت زندگی خود را بنویسید:

** بشارت **

بشارت دادن چیست؟  بسیاری از مسیحیان با ایمان در تلاش خود برای معرفی عیسی مسیح به دیگران صرفا به دلیل اینکه راه درست این کار را نمی دانند بطور غم انگیزی شکست می خورند . دانستن روش درستِ شهادت ایمان خود با دیگران اغلب ، بشارتهای بی تاثیر را به شهادتهای موثر تبدیل می کند

قبل از اینکه در مورد مسیح با دیگران صحبت کنید باید بدانید :

 1. آیا خود شما واقعا مسیحی هستید؟
 2. خدمت و قدرت روح القدس را در زندگی خود درک کرده اید؟
 3. آیا عصاره و چکیده پیام انجیل را بصورت واضح و کامل در دل خود دارید؟
 • بشارت دادن به کمک روح القدس

کار روح القدس در شخصی که می خواهد بشارت دهد چیست؟

 • یوحنا ۲۶:۱۵ – ۲۷    
 • اعمال رسولان ۸:۱   (هم اعمال رسولان ۳۱:۴ )   
 • اعمال رسولان ۱۰:۶ :  

آیات اعمال رسولان ۲۶:۸ – ۴۰  را قرائت کنید :

 1. فیلیپس به چه کسی بشارت داد؟ ( آیه ۲۷ )  
 2. چه کسی به فیلیپس گفت که برود و با ارابه همراه شود ؟ ( آیه ۲۹)  
 3. آیا روح القدس امروزه هم همینکار را می کند؟  
 4. فیلیپس سخن خود را چگونه آغاز کرد؟ ( آیه ۳۰ )  
 5. چه قسمتی از عهد عتیق را می خواند و آن قسمت درباره چه کسی بود ؟    
 6. چهار رفتار مهم فیلیپس در بشارت دادن را بنویسید :

۱- آیه ۲۶ – “برو” 

۲- آیه ۲۹

۳- آیه ۳۱ 

۴- آیه ۳۵

سه راه برای بشارت دادن وجود دارد

 1. ـــــــــــــ ایمانداران می تواند شهادت خوبی باشد که آنها در محبت مسیح زندگی میکنند.
 2. ــــــــــ کردن و بازگو کردن شهادت زندگی خود و اینکه چگونه عیسی زندگی ما را عوض کرده است.
 3. ـــــــــــــ کردن کتاب انجیل و کرت کلیسا.

تمرین: راه بشارت ـ یوحنا ۱۶:۳ – محبت خدا؛ رومیان ۲۳:۳   و ۲۳:۶ – گناه؛ رومیان ۱۰:۱۰ – ۱۹  ایمان آوردن؛ یوحنا ۱۲:۱ – فرزندان خدا

اعلام درباره مسیح با دیگران
بلکه در دل خویش مسیح را در مقام خداوند برافرازید و همواره آماده باشید تا هرکس دلیل امیدی را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گویید (اول پطرس ۳: ۱۵). این مسئولیت تمامی مسیحیانی می باشد که درباره خبر خوشِ خدا باید با دیگران در ارتباط باشند و آن را اعلام کنند و همینطور ما مسیح را با دیگران به اشتراک میگذاریم و دوستانمان را به کلیسا دعوت می کنیم.