چهارشنبه, خرداد ۳۰, ۱۴۰۳

درس هفتم (نجات)

آیه حفظی:  رومیان ۱۰: ۹-۱۰ زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی، خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت.
۱۰ زیرا انسان با قلب ایمان می‌آورد و نیک محسوب می‌گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می‌کند و نجات می‌یابد.

 

 

 

درس هفتم – نجات دانلود فایل PDF