شنبه, اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳

درس هفدهم (کلیسا)

درس هفدهم – کلیسا

آیه حفظی: متی ۲۰:۱۸

 • کلیسا چیست؟  

 کلیسا یعنی آنها که فرا خوانده شده‌اند.  

عیسی مسیح ما را فرا خوانده است و ما با هم در جماعتِ مقدسینِ او هستیم.  ما با عیسی مسیح راه می‌رویم و عضوِ بدن او هستیم.  "به گروهی از ایمانداران در محلی خاص اشاره می‌کند." 
(معرفی آموزه‌های مسیحیت، ۵۰۸)
 • ἐκκλησία ( اِکلِسیا از زبان یونانی )  قدیمی ترین کلیسا در ایران در قَرنِ ۱ میلادی این است که به نام Karakilisa ساخته شد.  در تبریز – اُستان آذربایجان غربی است. 
 • دو نوع کلیسا وجود دارد:  کلیسای عمومی جهان و کلیسای محلی
 • هدف کلیسا چسیت؟
"کلیسا باید به منظور حفظ سلامت روحانی، تعادلی[۱] میان وظایف اصلی خود، یعنی بشارت ، بنا، پرستش و خدمات اجتماعی برقرار سازد."       (معرفی آموزه‌ های مسیحیت، ۵۲۱) 
 • چهار هدف کلیسا

کلیسا  بدن عیسی مسیح است.

چهار عمل در کلیسا وجود دارد:  پرستش ،  تعلیم کلام ، مشارکت و بشارت دادن.  این ۴ چیز باید در کلیسا یکسان و برابر باشد. 

کارهای رسولان ۴۰:۲ – ۴۷

 1. پرستش : ما با هم جمع می‌شویم تا خدا را بپرستیم. یوحنا ۲۳:۴ – ۲۴ کلیسا بدون دعا تاثیر ندارد. 

“در برابر متعال بودن خدا آدمی فقط یک کار می تواند بکند و آن پرستش است.”  (دهقانی تفتی)

“شاید بزرگترین اشتباه اهل مذهب  این باشد که به نحو شایسته و به طرز درست خدا را پرستش نمی‌کنند و لذا دنیا از مذهب چیزی نمی‌بیند به غیر از یک مشت حرف و پرداختن به ظواهر.  (دهقانی تفتی)

۲- تعلیم : دوم تیموتائوس ۱۶:۳ “تمام کتاب مقدّس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است.”

۳- مشارکت : ما با هم جمع می‌شویم تا ایمان یکدیگر را تقویت کنیم. 

۴- بشارت : باید مژدۀ عیسی مسیح را مُنتشر کنیم.

 • مسئولیت همه ایمانداران  خدمت کردن در کلیسا است
 • ما متعلق به خدا هستیم و فرزندان او هستیم.   او با قدرت روح‌القدس و از غذای روحانی کتاب مقدس قوت می‌دهد تا ما بتوانیم خدمت کنیم. 

رومیان ۳:۱۲ – ۸  راه مناسب برای عطایای روحانی را استفاده کنید. 

۱- ما مسئولیتها و خدمتهای مُختلف در کلیسا داریم. 

  رومیان ۴:۱۲ “همان‌طور که در یک بدن اعضای مختلف هست و تمام اعضا یک وظیفه ندارند،”

۲- ما با نیّت مُتَحِدانه رفتار می کنیم. رومیان  ۵:۱۲  “ما نیز اگرچه بسیاریم، در اتّحاد با مسیح، همه ما یک بدن را تشکیل می‌دهیم و فرداًفرد نسبت به هم اعضای یکدیگریم.”

۳- عطاهای ما طبق فیض خدا داده شده است.  ۶:۱۲

۴- باید از روی عطایای خود خدمت کنیم.  ۶:۱۲   

  مقصود اساسی عطا‌یای روح این است که برای تقویت ایماندارن دیگر باشد.

۵  – بدن به تمامی اعضای خود محتاج است.  همه ما مهم هستیم.  ما نیز به یکدیگر نیازمَندیم.

عطایای روحالقدس – برای تقویت و هدایت دیگران است، نه برای تقویت کردن خود.
 • وظیفه ایمانداران در هر هفته
 • در جلاسات پرستشی و تعلیمی حضور مُرَتِب داشته باشند.   عبرانیان ۲۴:۱۰ – ۲۵   
 • فقط به وسیلۀ ملاقات و داشتن مشارکت است که قادر به تشویق و تقویت یکدیگر خواهیم بود. 

۲- ایمانداران  باید دنبال رشد کردن در کلیسا باشند.

 • ما در میان رابطه ها رشد می‌کنیم.  اگر در کلیسا حاضر نیستیم هیچ فایده‌ای نداریم. 

۳- ایمانداران باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند . 

۴- دادن هدیه    دوم قرنتیان ۶:۹ – ۱۵ آیا ما به اجبار هدیه می‌دهیم؟ 

 • منظور آیه ۶ چیست؟   
 • در آیه ۷ چطور باید هدیه‌ بدهیم؟
 • برکت گرفتن چگونه است؟  ( ۷:۹ – ۸ )   
 • برکت‌ها ی دیگر چیست؟ دوم  قرنتیان ۱۰:۹ – ۱۵   

در دوم قرنتیان ۷:۱ – ۸ ، آنها چه شهادتی برای دیگران بود؟   

صد در صد آن چه که ما داریم متعلق به خداوند است.
هدایا
ما ایمان داریم که به عنوان اعضای بدن مسیح در کلیسای محلی، می بایست در جلسات پرستشی و تعلیمی حضور مرتب داشته باشیم (عبرانیان ١٠: ۲۵). همچنین با دادن هدایای مرتب خود، کلیسا را حمایت نماییم. ما مسیحیان ایمان داریم که چون امروز زیر فیض خداوند و در عهد جدید او هستیم پس نه تنها ده-یک از اموال، بلکه تمامی اموال ما متعلق به خداوند است. البته همانطور که مکتوب است ما مسیحیان ایمان داریم که باید  هرکس به طوری که در  دل خود  اراده  نموده  است  بکند، نه  به  حزن  و اضطرار،  زیرا  خدا  بخشنده خوش را دوست می‌دارد (دوم قرنتیان ۶:۹ – ۹ ).

۵- کهانت هر ایماندار خدمت کردن است.   افسسیان ۱۱:۴ – ۱۳ چه نشان می‌دهد؟

کتاب‌مقدس می‌گوید که هر ایماندار برای ’خدمتِ تمام وقتِ مسیحی‘ خوانده شده است، صرفنظر از اینکه برای خویش چه استعدادهائی در نظر می‌گیرد. ما مسیحیان با توجه به این حقیقت که ’هر ایماندار یک خادم است‘ باید همواره آماده خدمت و در حال خدمت برای ملکوت خدا باشیم. ما برای بر قرار کردن ارتباط با خدا نیازمند کاهن نیستیم.

 • منظور آیه ۱۲ چیست؟ 

به این معنی است که:

 • هر ایماندار کاهن است. یعنی ما واسطه خدا و انسانها هستیم. 
 • هر ایمانداری که خدمت می‌کند. این را نشان می‌دهد که خدا در او زنده است. 
 • هر ایماندار یک خادم است.  تمرکز اصلی خدمت باشد  رومیان ۱۱:۱۲ 
 • هر ایماندار می‌تواند برای دیگران دعا کند. 
 • هر ایماندار وظیفه کهانت دارد.
’’...مر او را که ما را محبت می‌نماید. و ما را از گناهان ما به خون خود شست، و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان و کهنه ساخت، او را جلال و توانایی باد تا ابدالاباد. آمین.‘‘ «مکاشفه ۱ :۶» ’’شما ’قبیله برگزیده‘ و ’کهانت ملوکانه‘ و ’امت مقدس‘ و قومی که ’ملکِ خاصِ خدا‘ باشد، هستید تا فضایل او را که شما را از ظلمت، به نور عجیب خود خوانده است، اعلام نمائید.‘‘ «اول پطرس ۲ :۹».کتاب‌مقدس می‌گوید که هر ایماندار برای ’خدمتِ تمام وقتِ مسیحی‘ خوانده شده است، صرفنظر از اینکه برای خویش چه استعدادهائی در نظر می‌گیرد. ما مسیحیان با توجه به این حقیقت که ’هر ایماندار یک خادم است‘ باید همواره آماده خدمت و در حال خدمت برای ملکوت خدا باشیم. ما برای بر قرار کردن ارتباط با خدا نیازمند کاهن نیستیم.

نظم و ترتیب در کلیسا

اول تیموتاؤس ۱:۳ – ۱۶

 • برای نظم کلیسا، از عضویت کلیسا دو مقام وجود دارد، آنها چه هستند؟     
 • فرق سرپرستی کلیسا و خادم چیست؟ ۱:۳ – ۱۳   
 • رفتار  کلیسا چطور است؟  (۱۵:۳)  
 • اعتقادنامه آنها چه بود؟  (۱۶:۳)

شماسان و شهبانان.  در جماعت ایمانداران هستند. 

دنیا چه چیزی را باید ببیند؟ 

" کلیسای کامل و بی نقص هیچگاه وجود نداشته است "

کارهای رسولان ۱:۶ – ۷    اعمالی برای نظم درکلیسا

مشکل چه بود؟ (۱:۶)  

مشکل شبانان چه بود؟  (۲:۶ – ۴ )    

پیشنهاد آنها چه بود؟   

چه کسانی خادمان را انتخاب کردند؟   

فرق بین رسولان و خادمان چه بود؟   

کلیسای محلی در " اعتقادنامه کلیسای مژده "
او بدن, یعنی کلیسا را سر می باشد (کولسیان ۱: ۱۸). عیسی مسیح رهبر و سر کلیسای ماست، نه هیچ شخص، گروه یا سازمان مذهبی. گرچه همراهی و همکاری با سایر گروه های مسیحی از دید ما کاری ارزشمند است، اما ما اعتقاد داریم که هر کلیسای محلی بایستی به صورت خودگردان بوده و مستقل از هر فرقه ای کنترل شود.
 • چگونه یک کلیسا را برای حقیقی بودن آن می توان بررسی کرد؟

۱- آیا کلیسا حقیقی است یا دورغین ؟  غلاطیان ۶:۱ – ۹     

 • کلیسا باید محافظ انجیل عیسی مسیح باشد.  فیلیپیان ۲۷:۱  ( ترجمه قدیم )   
 • باید کلام خدا را درست بکار برد.  دوم تیموتاؤس ۱۵:۲  

۲- آیا کلیسا بالغ است یا نابالغ؟ ( اول قرنتیان ۱:۳ – ۹ ) آیا کلیسا اعتقادنامه دارد؟ آیا نظم و ترتیب دارد یا نه؟ 

۳- آیا کلیسا سالم است یا نه؟‌  آیا جای رشد کردن است؟ کولسیان ۲۸:۱ – ۲۹  آیا چهار مقصود کلیسا برابر است یا نه؟    

اولویت کلیسا نباید اعضای کلیسا باشند ، اولویت اصلی کلیسا باید عیسی مسیح  باشد .
 • از این درس من یاد گرفتم که …