درس چهاردهم(شیطان و فرشتگان)

آیه حفظی: عبرانیان ۱۴:۱ پس فرشتگان چه هستند؟ همه آنها ارواحی هستند که خدا را خدمت می‌کنند و فرستاده می‌شوند تا وارثان نجات را یاری نمایند.

 

 

 

درس چهاردهم – شیطان و فرشتگان دانلود فایل PDF