درس چهارم (توبه)

آیه حفظی: رساله اول یوحنا ۹:۱ امّا اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می‌توانیم به او اعتماد کنیم؛ زیرا او به حق عمل می‌کند. او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می‌سازد.

 

 

درس چهارم – توبه دانلود فایل PDF