شنبه, اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳

درس یازدهم (چگونه دعا کنیم)

درس یازدهم – چگونه دعا کنیم

آیه حفظی:  انجیل یوحنا ۱۴:۱۴

 • نماز به چه معنی است؟  
 • آیا مسیحیان نماز می‌خوانند؟  
 • در این آیات ( مزامیر ۶:۶۲ – ۸ ) در چه زمان و چه چیزهایی را بحضور چه کسی باید ببریم؟ چرا ؟

آیه ۸ –   “ای قوم همه وقت بر او توکّل کنید و دلهای خود را به حضور وی بریزید. زیرا خدا ملجای ماست، سِلاه.” (ترجمه قدیم)

 • به نظر شما چرا خدا دعای بعضی از ما را نمی شنود؟ اشعیا ۱:۵۹ – ۲    
 • برای اینکه خدا دعای ما را بشنود و به آن پاسخ دهد چه کارهایی باید انجام دهیم؟ یعقوب ۱۵:۵ – ۱۵  
 • چگونه مطمئن می شویم که خدا دعای ما را می شنود؟ اول یوحنا ۱۴:۵   

مفهوم دعا این است که دل ما با خدا یکی شود.

متّی ۵:۶ – ۸ را مطالعه کنید

۱. هدف دعا چیست؟  

۲. چگونه دعا کنید؟  چطور نباید دعا کنیم؟   

۳. کجا باید دعا کنید؟  کی دعا می‌کنید؟  

۴.  آیا می توانیم جملاتی را بارها و بارها برای مستجاب شدن دعایمان تکرار کنیم؟ چرا؟  

دعایی که عیسی برای شاگردان در آیات ۹-۱۵ بیان میکند نمونه است و وِرد نیست. 

آیه ( متّی ۷:۷ ) را در کلاس قرائت کنید

 • چهار اشتباه در دعا
 • ما با وِرد دعا می‌کنیم نه با هدایت روح خدا.  یا اینکه نه از ته دل بلکه بطور سطحی دعا می کنیم . منظور دعا کارهایی مثل جادوگری نیست، منظور اصلی دعا صحبت کردن با خدا است.  

۲- ما فکر می‌کنیم که خدا خدمتکار است.  و زیاد از او در خواست می‌کنیم. 

۳-  ما به او احترام نمی‌گذاریم ، دعا‌های ما بعضی اوقات بی ادبانه است . 

۴- ما توبه نمی‌کنیم و ضعفهای خود را متوجه نمی‌شویم. 

در  متّی ۹:۶ – ۱۵ دعای عیسی شامل چند قسمت است، آنها را یاداشت کنید:

 •  
 • ·         
 • ·         
 •  
 • موارد مهم در باره دعا
 • در آیه بالا آمده که پیوسته در دعا باشید، چرا ؟ متّی ۴۱:۲۶
 • در فیلیپیان ۶:۴ – ۸ درباره زمانی که برایمان مشکلی پیش می آید چه توصیه ای کرده است؟  
 • در کولسیان ۲:۴ – ۳ ، چطور باید دعا کنیم؟  
 • در اول تسالونیکیان ۱۶:۵ – ۱۹ ، چه چیزهای مهمی بیان شده است؟ همیشه شادمان باشید ،
 • آیا سه شخصیت خدا در دعاهای ما نقش دارند؟
 • دعای ما مستقیماً برای کیست؟ ( متّی ۶:۶ و ۹ )  
 • با هدایت و شفاعت چه کسی را دعا کنیم؟ افسسیان ۱۴:۶ – ۱۸   
 • بواسطه چه کسی دعا می کنیم؟ ( اول تیموتائوس ۵:۲ )  
 • پایان دعا باید در نام چه کسی باشد؟ یوحنا ۱۳:۱۴-۱۴؛ ۲۳:۱۶-۲۸  
 • بعضی وقت‌ها مسیحیان نامنظم و نامرتب دعا می‌کنند.  خدا به ما راهی را نشان داد که چطور باید دعا کنیم.  در دعای ما باید در یگانگی خدا نمایان باشد یعنی روح، پدر و پسر یکی هستند و یگانگی خدا را نشان می‌دهند.

تمرین

 • مراحل دعا :
 • پرستش : ( ارمیا ۱۷:۳۲ ) :  
 • شکرگذاری : ( عبرانیان ۱۵:۱۳ ) :  
 • اعتراف : ( اشعیا ۱:۵۹ – ۲ ) :  
 • درخواست : ( متّی ۹:۷ – ۱۱ ) :  

لوقا ۱:۱۸ – ۱۷  را مطالعه کنید 

 • چرا عیسی این مَثل را بیان کرد ؟  ۱:۱۸  
 • به نظر شما چرا دعا می کنیم ؟ لوقا ۱:۱۸
 • چرا در دعا باید اِصرار و پافشاری داشته باشیم؟  
 • چطور قاضی مثل خدا است؟  چطور مثل او نیست؟   
 • آیا ما باید فقط یک بار درباره‌ درخواست خاصی دعا ‌کنیم؟  چرا؟   
 • اشتباه فریسی چه بود؟   
 • نظر فریسی چه بود؟  
 • نظر باجگیر چه بود؟‌  
 • نتیجه دعاهای که در معبد بود، از نظر شما چیست؟‌  
 • چرا عیسی بچه‌ها را برکت داد؟   
 • خلاصه این داستان چیست؟  

مزمور ۱ :  خوشبختی واقعی

 • خوش به حال چه کسانی است، چه چیزهایی را انجام نمی‌دهد؟  
 • او مانند کدام درخت است؟  
 • چطور او خوش بحال شده است؟  
 • کارها و نتیجه آنها چطور باهم فرق دارند؟  

( اول تیموتائوس ۱:۲ – ۷ ) را مطالعه کنید

 • برای چه کسانی باید دعا کنیم؟  
 • چرا خدا میخواهد که اینگونه دعا کنیم؟  
 • این هفته یوحنا ۱۴:۱۴  را حفظ کنید.
 • از این درس من یاد گرفتم که…