شنبه, اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳

درس پانزدهم (زندگی پیروز مندانه مسیحیان)

درس پانزدهم – زندگی پیروزمندانۀ مسیحیان

آیه حفظی: رومیان ۱:۱۲ – ۲

تقدیس شدن یعنی چه؟

تقدس شدن  روشی روحانی است که از قدرت گناه آزاد می‌شویم.  خدا راه پاک شدن و جدا شدن از گناه را فراهم کرده است.  شما باید رابطه خود را نسبت به گناه بدانید یعنی ما باید بدانیم که با گناه مرده‌ایم و امروز با عیسی مسیح زندگی می کنیم. 

ما از قدرت گناه رها می‌شویم، این یعنی تقدیس شدن است.

غلاطیان ۱۶:۵ – ۲۶  

 • اگر تحت فرمان روح‌القدس هستیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟  (۱۶:۵)  
 • چه چیزهای بر خلاف هم دیگر هستند؟  (۱۷:۵)    
 • وقتی کارهای طبیعت نفسانی انجام شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ ( ۱۹:۵ – ۲۱ )  
 • آنها که متعلّق به مسیح هستند، چطور زندگی می‌کنند؟ (۲۲:۵ – ۲۳ )  
 • پیروزی از دو عمل به وجود می‌آید، آنها چه هستند؟ (۲۴:۵ – ۲۵ )   

تسلیم شدن به خداوند – سپردن جان خود به خداوند 

لوقا ۲۳:۹ – ۲۵ را در زیر مطالعه میکنیم :

۲۳ “سپس به همه فرمود: «اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان بشوید و همه روزه صلیب خود را بردارد و با من بیاید.  

 24   هرکه بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد امّا هرکه به‌خاطر من جان خود را فدا کند آن را نگاه خواهد داشت.

 25   برای آدمی چه سودی دارد که تمام جهان را به دست بیاورد، امّا جان خود را از دست بدهد یا به آن آسیب برساند؟”

 • یعنی جان خود را بدهد و برای مسیح زندگی کند.

تقدیم کردن خود – تا قربانی زنده خدا باشیم. 

رومیان ۱:۱۲ – ۲

۱ “بنابراین ای برادران من، با توجّه به این رحمت‌های الهی، از شما درخواست می‌کنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدّس که پسندیده خداست، به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است.

 2   هم شکل این جهان نشوید بلکه به وسیله تجدید افکار، وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است، بشناسید.”

 • در آیات بالا یک ایماندار چه کارهایی را باید انجام دهد ؟

۱- خود را به خداوند ــــــــــ کند.

۲- افکار خود را از افکار گناه آلود ــــــ کند و افکار خود را تجدید کند.

۳- تغییر شکل دهد . یعنی مثل تغییر شکل دادن کرم به پروانه هویت خود را به شباهت عیسی تغییر دهد.

شکل دادن کرم بهبشباعیسی

مصلوب کردن خود،  تا بمیریم، به منظور زنده شدن 

غلاطیان ۲۰:۲ 

من با مسیح ــــــــــ  شده‌ام به طوری که دیگر آنکه زندگی می‌کند ــــــ ـــــــــ، بلکه مسیح است که در من زندگی می‌کند و در خصوص این زندگانی ــــــــــــــ که اکنون دارم، فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبّت کرد و جان خود را به‌خاطر من داد، زندگی می‌کنم.

پس نتیجه می گیریم که :

 • بی ایمان باید بشنوند که عیسی برای آنها مرد.  اما ایمانداران باید بشنوند که آنها با عیسی مردند و با او قیام کرده‌اند که در حیات نو مشغول به زندگی هستند.
 • نتیجه عمل‌های روحانی تقدیس شدن چه است؟  دوم قرنتیان ۱۷:۵  
 • چرا ایمانداران اعمال بد قبل خود را دیگر انجام نمی دهند؟  
"عمل تعمید به مردم نشان می‌دهد که وقتی به مسیح ایمان آوردید روح‌القدس در درون شما چه  کرده  است – او با بخشش و فیض الهی زندگی قدیمی شما را دفن کرد و زندگی جدیدی در خانواده الهی به شما عطا نمود."  (کتاب راز، ۳۷)

وظیفه ما برای رسیدن به پیروزی چیست ؟ ( ۴ مورد که ما را به سوی پیروزی راهنمایی می کند )

 1. حساب کنید که نسبت به گناه مرده‌اید یا شما در گناه مرده‌اید.  
 2. اجازه بدهید که روح‌القدس شما را هدایت کند.
 3. کلام خدا غذای ما است تا قدرتمند شویم و در روح زندگی ‌کنیم.
 4. مشارکت با دیگران برای تقدس شدن به ما کمک می‌کند که رشد و نمو کنیم. 

عبرانیان  ۲۴:۱۰ – ۲۵

“تقدیس ادامه کار خدا در زندگی ایماندار است که او را عملا مقدس می‌سازد. در اینجا، ‘مقدس’ یعنی ‘بر خورداری از شباهت واقعی با خدا.'”      (معرفی آموزه‌های مسیحیت ،۴۸۶)

“تر‌جمه تقدیس انحصارا از خدا است، اما به ایماندار پیوسته توصیه شده در زمینه امور مربوط به نجات کار و رشد کند.”      (معرفی آموزه‌های مسیحیت، ۴۹۰)   

هدایت روح القدس در زندگی
عیسی می گوید: “من تاک هستم و شما شاخه های آن. کسی که در من می ماند و من در او، میوه بسیار می آورد؛ زیرا جدا از من هیچ نمی توانید کرد (یوحنا ۱۵: ۵). ما ایمان داریم که تنها راه برای زندگی سالم مسیحی با قدرت خدا در ما امکان پذیراست و با تمام سعی و تلاش می کوشیم که هر روز نسبت به روح خدا حساس باشیم و اراده او را جویا و در راستی پیش رویم (فیلیپیان ۲: ۱۳ و افسسیان ۵: ۱۸).

تمرین

در حیات و زندگی ایمانداران ، خدا کجا وجود دارد؟  افسسیان ۲۲:۲  

معبد خدا بدن ما است، و ما باید چه کاری انجام دهیم؟  اول قرنتیان ۱۶:۳ – ۱۷   

بدن ما معبد خدا است و ما باید چطور زندگی کنیم؟‌ اول قرنتیان ۱۸:۶ – ۲۰    

مقصود و هدف زندگی چیست؟  اول قرنتیان ۳۱:۱۰  

رومیان  باب ۶

 • معنی مرده و زنده شدن یعنی چه؟ 
 • رابطه ما با گناه چه جوری است؟ (۱:۶ – ۴ )    
 • تعمید یعنی چه؟ ( ۳:۶ – ۴ )   
 • چه زمانی مفهوم تعمید را درک کردیم؟ 
 • در نتیجه با مسیح یکی خواهیم بود، پنج مورد را در آیات زیر می‌توانید ببینید:
  • آیه ۶ :  
  • آیه ۷ :  
  • آیه ۸ :  
  • آیه ۹-۱۰ :  
  • آیه ۱۱ :  

عمل‌های که باعث پیروزی ما می‌شود، چیست؟ (۱۲:۶ – ۱۴ )   

 نتیجه بردگی از گناه چیست؟  (۱۶:۶)  

 • منظور اصلی این آیات چیست؟  (۱۵:۶ – ۱۶)    
 • عمل‌های روحانی که انجام شد، چه بوده است؟ (۱۷:۶ – ۱۹ )   
 • خلاصه این عمل روحانی چیست؟  (۲۰:۶ – ۲۲ )     
 • رومیان ۲۳:۶ با این فصل چه ارتباطی دارد؟