شنبه, اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳

کتاب مقدس

مقالات

“مسح شدن” در کتاب مقدس به چه معناست؟

✍️ برادر صمد: منظور از عبارت “مسح شدن”، ریختن روغن بر سر شخص یا بر روی چیزی است که در

...
مقالات

شرحی بر اعتقاد نامه مسیحی

✍️ برادر آندریاس: اصول ایمان مسیحی، مجموعه‌ای از باورهای پویا مبتنی بر حقایق کتاب مقدسی است که در طی قرون،

...