دوشنبه, تیر ۲۵, ۱۴۰۳
مقالات

عیسی مسیح “جسم نپوشیده است”

✍️ برادر نکهت جان:

در تعلیم صحیح از کلمات درست و واضح استفاده می شود. در جمله عیسی مسیح جسم پوشید”، تعلیم روشنی وجود ندارد و از کلمات واضحی استفاده نشده است. عیسی خداوند، انسان شد و جسم گردید، جمله صحیح تری می باشد. به تفاوت میان این دو جمله توجه کنید.  

همانطور که از موضوع این بحث مشخص است اگر تعلیم ما درست باشد و به صورت واضح، شخص خیلی راحت زیر تعلیم ما قرار خواهد گرفت.

در این مورد به کلام خداوند رجوع می کنیم و آیاتی را در همین زمینه با شما به اشتراک می گذاریم. کلام خدا در اول تیموتائوس فصل ۴ آیات ۶-۸ می فرماید:

«۶ اگر این دستورها را به ایمانداران یادآور شوی، خادم نیکوی مسیح عیسی خواهی بود که در حقایق ایمان و تعالیم نیکویی که دنبال کرده ای، پرورش خواهی یافت.

۷  اما با افسانه های کفر آمیز که ارزش بازگو کردن ندارد، کاری نداشته باش. اگر می خواهید ورزش کنید، خود را در خداپرستی تقویت کنید.

۸  زیرا اگر چه ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید است، خداپرستی از همه حیث فایده دارد، چون هم برای حال و هم برای آینده وعده حیات دارد.»

در آیه های بالا به ما یادآوری می شود که خادم نیکویی برای خداوند باشیم و تعالیم درست به دیگران ارائه دهیم تا آنها از تعالیم ما برکت بگیرند.

چرا جملهٌ جسم پوشیده، نادرست است:

در بالا اشاره کردیم که جمله عیسی جسم پوشید صحیح نمی باشد و ممکن است باعث تعلیم اشتباه شود. تعالیم نادرست و اشتباه، معمولا از نقل قول های نادرست از کتاب مقدس سرچشمه می گیرند و ما را به طرف اشتباه و گمراهی می کشانند.

ما می دانیم که اشتباهاتی نظیر این، برگرفته از ترجمه های کتاب مقدس نمی باشد. چون در ترجمه های مختلف به  عبارت “جسم گردید” و یا عبارت “انسان شد” اشاره شده است.

این اشتباه از زبان معلمان فارسی زبان به تعلیمات و گاهاً موعظه ها وارد  گردید زیرا آنها بدون دقت، به صحبت از کلام خدا می پرداختند. در نتیجه چنین اشتباهاتی ممکن است شنوندگان و یا خوانندگان کتاب مقدس چه از مسیحیان باشند و چه از غیر مسیحیان، دچار خطا شوند.

حال سوال این جاست که پوشیدن به چه معناست؟

آیا پوشیدن فقط  چیزی ظاهری است؟ آیا موقتی است؟ آیا در پوشیدن، مفهوم پنهان شدن مورد تأکید قرار گرفته است؟

۱- پوشیدن در لغت، مخالف درآوردن لباس نیز می باشد. آیا انسانیت عیسی مسیح موقتی بود؟ در زمانی که عیسی انسان شد، آیا این به این معنی بوده که او می توانسته جسم انسانیش را درآورد. در فیلیپیان۷:۲ در رابطه با تجسم بشری عیسی مسیح به جمله “به شباهت آدمیان درآمد”، اشاره شده است. او وانمود نمی کرد که یک غلام است ولی واقعاً غلام بود. مقصود ما این است که تعلیم ما روشن و واضح باشد و نه اینکه سوال برانگیز باشد.

۲- پوشیدن به معنای یک‌عمل دائمی  نیست و به همین دلیل است که موقتی می باشد.

اما کلام خدا در اعمال رسولان فصل ۱ آیات  ۹-۱۱  نشان می دهد که جسم گردیدن عیسی موقتی نیست:

«۹همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه نگاه می کردند، بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت.

۱۰ هنگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادند.

۱۱ و پرسیدند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه می کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما این را دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت.»

عیسی مسیح بعد از قیام از مرگ، بارها توسط شاگردانش لمس شده و با آنها غذا خورده بود. عیسی با همین جسم که از مرگ قیام کرد، با همین جسم با شاگردانش غذا خورد و همینطور که به بالا رفت، با همین جسم دوباره بر خواهد گشت. همانطور که در آیاتی از کلام خداوند که در چند سطر قبل با شما به اشتراک گذاشته شد، مشاهده کردید.

۳- پوشیده در فارسی به معنی پنهان کردن نیز می باشد. اما معجزات خدا در مورد زندگی عیسی مسیح پنهانی نبوده و بر همه آشکار گردیده است.

عیسی مسیح جسم گردید و جلال او و زندگی او را همه دیدند و هیچ چیز آن پنهانی نبوده و در بین همه آشکار بوده است. همانگونه که تمام معجزات او نیز به صورت آشکار بوده است.

اکنون در چند سطر زیر به بیان این موضوع می پردازیم که آیا عیسی مسیح جسم شد یا جسم پوشید؟

پوشیده به معنی ملبس شده می باشد. لباس فقط ظاهر بیرونی ما را می پوشاند و نه باطن ما را. ظاهر عیسی مسیح صد در صد وجود انسانی داشت نه فقط شکل ظاهری انسان یا جسم انسانی.

جمله “جسم پوشیده “ ممکن است معنی مادلیسم بدهد. منظور از مادلیسم این است که خدا در ابتدا با شکل پدر و بعد به شکل پسر و بعد به شکل روح، خود را آشکار می سازد و این کاملا اشتباه و نادرست است.  پس به این نتیجه می رسیم که باید در گفتار و استفاده از کلمات در هنگام تعلیم، دقت بسیارنماییم که در نتیجه تعلیم ما، شخص دچار تشخیص اشتباه نشود. زمانی که ما بگوییم عیسی جسم پوشید، با توجه به معانی دیگر این جمله که به آن پرداختیم، ممکن است باعث اشتباه شنوندگان شویم. باید با استفاده از کلمات درست به دیگران تعلیم دهیم تا آنها نیز با تشخیص درست، از تعلیم ما برکت بگیرند.

مطابق متن صریح کلام خدا، عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل بود و او انسان کاملی شد نه اینکه شباهت به انسان داشت و یا ظاهر انسانی به خود گرفته بود. او یک انسان به تمام معنا و کامل  بود ( البته کاملاً بی گناه) و یک خدای به تمام معنا و کامل بوده و هست و خواهد بود.

مسیر اشتباه در تعلیم، در نتیجه:

  • متمرکز شدن
  • پافشاری کردن
  • تندروی کردن به وجود آمد.

تعلیم درست این است که عیسی مسیح انسان شد. اما آنهایی که تعلیم نادرست ارائه می دهند بر جمله عیسی مسیح جسم پوشید متمرکز شده و تأکید می کنند و بر اثر این پافشاری، این مسأله پیش می آید که عیسی مسیح یک مد یا حالت خدا بود، یا عیسی پدر است و پدر عیسی است و در نهایت این نتیجه اشتباه حاصل می شود که عیسی فقط انسان است و این یک مسیر اشتباه در تعلیم است.

پس نتیجه می گیریم تعالیم درست با استفاده از کلمات واضح می تواند ما را در مسیر خود که خدمت به خداوند و جلال نام اوست، یاری رساند و دیگران را نیز از برکات این تعالیم درست، سرشار گرداند. تعلیم درست و کلمات واضح این است که عیسی مسیح انسان شد و جسم گردید.

فیض و برکت عیسی خداوند با شما باد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *