شنبه, اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳
مقالات

“مسح شدن” در کتاب مقدس به چه معناست؟

✍️ برادر صمد:

منظور از عبارت “مسح شدن”، ریختن روغن بر سر شخص یا بر روی چیزی است که در نظر دارند آن را برای خداوند اختصاص دهند.

در قدیم، بیماران را برای شفا یافتن با روغن زیتون و اجساد مردگان را نیز هنگام تدفین، با مرّ و حنوط تدهین می کردند. منظور از “مسح شدن” توسط خدا این است که خداوند، وجود ایماندار را برای خدمت خود اختصاص دهد. (برگرفته از دایره المعارف کتاب مقدس)

مسح کردن” در عهد عتیق

اولین بار یعقوب را می بینیم که سنگ زیر سر خود را به صورت عمود برپا داشته و آن را برای خداوند مسح می کند. (پیدایش ۱۳:۳۱) یعقوب در واقع با روغنی که روی ستون می ریزد، آن را تدهین و مسح می کند و آن مکان را برای خداوند جدا کرده و بیت ئیل (خانهٔ خدا) نامگذای می نماید تا خانه خداوند باشد.

در شریعت موسی نیز فرمان مسح اشخاص، اماکن و ظروف را می بینیم که از روغن خاصی برای این کار استفاده می شد. این روغن ترکیبی از بهترین عطرها(مُرمایع – دارچین معطر- نیشکرمعطر- سلیخه) بود که به واسطه آن، ظروف مقدس خیمه اجتماع را مسح می نمودند و به جز این موارد که نام برده شد، استعمال آن در جای دیگری صحیح نبود. (خروج ۳۰: آیات ۲۳ تا ۲۵)

یهودیان عادت داشتند سرهای خود را با عطرها و روغنهای معطر، در عیدها و مجالس شادی تدهین می کردند و به همین جهت، تدهین همواره علامتی بود که برای شادی و سرور به کار می رفت.

(روت ۳:۳) (مزامیر۵:۲۳ و ۱۰:۹۲)

نشانه غم و اندوه

در مقابل، ترک تدهین، نشانه غم و اندوه بود .(۲ سموئیل ۲:۱۴ ) به این معنی که وقتی کسی عزادار بود، جامه عزا می پوشید و خود را تا روزهای عزاداری تدهین نمی کرد.

همینطور در عهد عتیق با آیاتی روبه رو می شویم که در رابطه با مسح کاهنان (خروج ۴۱:۲۸)  و پیامبران (۱ تواریخ ۲۲:۱۶) و پادشاهان (۲ سموئیل ۱۰:۱۹) صحبت می کنند. درآن دوران،  کاهنان، پادشاهان و انبیا جزء معدود افرادی بودند که از بین قوم یهود برای خدمت و مأموریتی خاص، تقدیس و مسح می شدند. کاهنان، تنها از بین قبیله لاوی انتخاب می شدند تا خدمت مخصوص خیمه اجتماع در زمان موسی و معبد، در زمان سلیمان را انجام بدهند. انبیا نیز که دهان خداوند می باشند، جزء اندک افرادی بودند که از بین قوم اسرائیل تقدیس و مسح می شدند تا سخنان خداوند را نزد قوم ببرند و همینطور در کتاب مقدس، برخی از پادشاهان مثل شائول و داوود را می بینیم که برای پادشاهی قوم اسرائیل، انتخاب و مسح شده بودند تا قوم خدا را رهبری و شبانی کنند.(برگرفته از قاموس کتاب مقدس )

مسح کردن در عهد جدید

مسح عیسای مسیح

کلام خدا در مورد مسح عیسی، اینطور می گوید: 

تو پارسایی را دوست می‌داری و شرارت را دشمن؛ از این رو خدا، خدای تو، تو را بیش از همقطارانت به روغن شادمانی مسح کرده است.(عبرانیان ۹:۱)

همانطور که در پیشتر گفته شد، منظور از عبارت “مسح شدن” ، ریختن روغن بر سر شخص یا بر روی چیزی است که در نظر دارند آن را برای خداوند اختصاص دهند.

عیسای مسیح برای چه کاری مسح شده بود؟

عیسای مسیح در انجیل لوقا، در مورد مسح خودش برای خدمت اینطور میگوید: «روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم و سال لطف خداوند را اعلام نمایم.»

(لوقا ۱۸:۴ – ۱۹ )

مسح با روغن، نماد حضور روح القدس است. عیسی در واقع نه با روغن بلکه به خود روح القدس مسح شده بود.

عیسی مسیح در این عبارت، هدف مأموریتی را که برای آن به روح مسح شده بود بیان می کند:

۱-  تا انجیل (خبرخوش) آمرزش و نجات روحانی را برای فقرا، ماتم زدگان، فروتنان و شکسته دلان موعظه کند.

۲ –   تا اسیران را آزاد کند. همه انسانها‌ غلام گناه (یوحنا ۳۴:۸) و اسیر قدرت تاریکی هستند (کولسیان ۱۳:۱)عیسی برای چنین اشخاصی، رهایی به ارمغان آورد.

۳- تا کوران، مجروحان، کوفتگان و ماتم زدگان را شفا دهد. این شفا تمامی وجود شخص را از نظر جسمی و روحانی در بر می گیرد. 

کسانی که دنیا و شیطان، چشمانشان را کور کرده است، توسط عیسی بینایی خود را باز می یابند، پس آنها قادر خواهند شد که حقیقت خبر خوش انجیل را دریافت کنند.

“مسح شدن ایمانداران” 

در عهد عتیق، تنها افراد خاصی بودند که برای مأموریت و خدمت خاصی مسح می شدند؛ اما در عهد جدید، خداوند همه ایمانداران به مسیح را برای مأموریت خاصی مسح می کند.

کتاب مقدس می گوید: “امّا خداست که ما را با شما در پیوندمان با مسیح استوار می‌سازد. او  ما را مسح کرده و مُهر مالکیت خویش را بر ما زده و روح خود را همچون بیعانه در دلهای ما جای داده است.‌” (۲ قرنتیان ۲۱:۱ و ۲۲).

در بالا خواندیم که در عهد عتیق تنها کاهنان، پادشاهان و انبیا بودند که به واسطه خداوند، برای خدمت او تقدیس و مسح می شدند، ولی در عهد جدید همه ما مسیحیان کاهنان خداوند هستیم (۱ پطرس ۹:۲). 

بر طبق کلام خدا در عهد جدید، مسح شدن به واسطه روح القدس، به دو صورت در ایمانداران عمل میکند.

نخست، همانطور که پدر، عیسی را با روح القدس مسح کرد و به جهان فرستاد‌، به همان شکل امروزه، خداوند ایمانداران به مسیح را مسح می کند و به جهان می فرستد.

روح، ایمانداران را مسح می کند تا به آنها قدرت دهد که پیغام مسیح را به دیگران بشارت دهند و خواسته ها و اهداف مسیح را جامه عمل بپوشانند.(اعمال ۸:۱)

عیسی در انجیل متی گفت : “پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هرآنچه به شما فرمان داده‌ام، به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم!» (مَتّی ۱۹:۲۸ – ۲۰)

دوم، خداوند ما را مسح می کند تا حقیقت را از تعالیم دروغین تشخیص بدهیم.

این کار، تنها با تکیه بر تعالیم روح القدس میسر است و هر ایمانداری از مسح روح القدس برخوردار است. 

کلام خدا می گوید: “امّا مسیح، شما را با روح‌القدس خود مسح کرده است و از این رو همهٔ شما حقیقت را می‌دانید.” ( ۱ یوحنا ۲۰:۲ ).

همچنین عیسی گفت: “روح القدس وقتی آید حقیقت را به ما تعلیم خواهد داد.‌” (یوحنا۲۶:۱۴)

اما معلمان دروغین نه به روح حقیقت، بلکه به روح ضلالت رهبری می شوند.(۱ یوحنا ۳:۴ – ۶ ). در زمان یوحنای رسول، معلمین دروغینی بودند که پدر و پسر را انکار می کردند و علاوه بر این منکر روح القدس نیز بودند.

روح القدس تعلیم دهنده ای است که خدا به ما عطاکرده (یوحنا ۲۶:۱۴) اما مسیحیان دروغین می خواهند خودشان تعلیم دهند و دیگران را گمراه کنند. آنان می کوشند جای روح القدس را بگیرند.

کلام خدا به ما هشدار می دهد که اجازه ندهیم هرکسی معلم ما باشد. زیرا خدا، روح القدس را به ما داده است تا حقیقت خود را به ما تعلیم دهد. این احتیاط به معنی انکار خدمت معلمان در کلیسا نیست (افسسیان ۴ آیات۱۱تا۱۲) بلکه به این معنی است که به هدایت روح القدس، باید تعالیم انسان را از طریق تفتیش کتاب مقدس بیازمائیم و با تکیه بر روح القدس، حقیقت را از دروغ تشخیص بدهیم. (اعمال ۱۱:۱۷)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *