شنبه, اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳
مقالات

چرا باید از نجات خدا فروتن شویم؟

✍️ خواهر سمیه:

لازم است بدانیم هدف خداوند از نجات ما چه بوده است  و برای این که فروتن باشیم، در زندگی خود چگونه باید عمل کنیم و رفتار و گفتار ما به چه شکل باید باشد!

نجات ما یک فیض رایگان از طرف خداوند بوده و هست و این فیض و محبت آگاپه، نه برای اینکه ما لایق و شایسته بودیم بلکه به خاطر عشق خالق به مخلوقش می باشد .

پس باید فروتنی را تمرین کنیم، با کمک روح قدوس خداوند، از منزل با خود، خانواده خود، کلیسا و جامعه ای که در آن زندگی می‌کنیم تا نزد خدا سرافراز شویم.

اول پطرس ۵ : ۶

ما نیز باید مانند پسر محبوب خدا فروتن باشیم .

او با محبت خویش و درعین حال با عظمت و بزرگ بودن خود، با فروتنی کار پدر را در زمین و آسمان به پایان رساند و از جان خود دست کشید تا رابطه شکست خورده ما را با خون خود التیام بخشد و خون او دوای درد بی درمان ما شد .

 لوقا ۱۸ : ۱۰- ۱۴ و فیلیپیان ۲ : ۳

در گذشته قبل از ایمان دار شدن که در روح مرده بودم، به یاد دارم هر کاری را که انجام می دادم از سر جاه طلبی یا خودخواهی و یا ترسِ از تایید نشدن اطرافیانم بود  و در نهایت نیز به خاطر داشتن حس رضایت از خودم بود و هیچ کاری را برای رضایت خداوند و رضایت قلبی نمی‌توانستم انجام دهم زیرا قدرتی نداشتم و روح خداوند در من نبود و با ذات گناه زندگی می کردم.

در اوایل ایمان که قلبم را به خداوند دادم، هنوز احساس می‌کردم اگر کاری را درست و کامل انجام ندهم مورد قضاوت دیگران قرار می گیرم و قرار است دید گاه دیگران نسبت به من چه باشد؟ این مسأله برای من مهم بود.

چون نمی‌دانستم ایمان واقعی بر مبنای احساسات نیست و قلبی است.

با گذر زمان و تجربیات تلخ و شیرین، در کلام خداوند بیشتر تعمق کردم .

از خودم سوال هایی پرسیدم. عیسی که بود؟ چه کارهای عظیمی انجام داد؟ چرا به تنهایی بر روی صلیب رفت؟ چرا هیچ کس او را همراهی نکرد؟ با تمام درد ها و زخم ها و ناسزاهایی که بر او قرار گرفت، چرا دست از کاری که پدر به او سپرده بود نکشید و جام آخر را به جای من نوشید؟ 

در این روزها و مکاشفه خداوند، گاهی اشک ریختم و گاهی آن قدر به فکر فرو رفتم تا اینکه متوجه شدم 

هر کاری کرد تنها برای خشنودی پدر بود .

هر کاری کرد تنها برای نجات من و ما بود.

هر کاری کرد خود را در رأس قرار نداد و با کمال فروتنی بر صلیبش کردند.

امروز وقتی می خواهم قدمی بردارم برای خدمت به خودم یا خانواده ام یا کلیسا و جامعه ام تنها و تنها خشنودی خداوند برای من اهمیت دارد .

متی ۱۱ : ۲۵ – ۳۰

روح القدس معلم ما است و کمک می کند تا شخص ایمان دار، دچار غرور کاذب نشود و خود را کامل و بالاتر و بهتر از دیگران نداند. روح خداوند ما را ملزم می کند که حتی اگر چنین کاری انجام دادیم، به اشتباه خود فکر کنیم و برای جبران آن اقدام کنیم .

شخص فروتن هرگز برای رضایت مردم زندگی و کاری را انجام نمی دهد و تنها رضایتمندی خداوند برای او در اولویت است .

اول پطرس ۵ : ۵ – ۱۰

امروز اگر در مقابل ایمانداران، خانواده ، حق جویان و یا حتی کسانی که به هیچ خداوندی ایمان ندارند قرار می‌گیریم، نباید خود را برتر از آنها ببینیم زیرا که تنها به خاطر فیض عظیم خداوند بوده که او ما را انتخاب کرده و شاید به زودی آنها منتخب خداوند شوند و در پیشبرد ملکوت خداوند از ما پیشی بگیرند .

در مقابل این افراد، فروتنی ما و رفتار شایسته ما است که شناسنامه روحانی ما را به نمایش می گذارد و نشان می‌دهد پدر ما و سر مشق ما کیست .

متی ۵ : ۳ – ۱۱

ما دور از خدا بودیم و از لحاظ روحانی مرده بودیم و اکنون که به مدد روح قدوس خداوند و فیض عیسی مسیح و کار عظیم پدر زنده گشته ایم باید مراقب باشیم غرور و تکبر ، فروتنیِ درون ما را پنهان نکند .

افسسیان ۴ : ۲ – ۳

باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا هم شکل این دنیا نباشیم و مانند مسیح شویم، مانند او فکر کنیم، مانند او رفتار کنیم، مانند او کار کنیم، مانند او محبت کنیم، مانند او چشم از جهان ببندیم، مانند او دعا کنیم، مانند او فروتن باشیم، مانند او اراده خداوند را به انجام رسانیم و مانند او از خود و جان خود برای دیگران بگذریم .

اجازه دهیم خداوند ما را آن چنان تبدیل کند که خود می پسندد.

دعا می کنم تمامی مقدسین با فروتنی، کمر به خدمت خداوند ببندند و تنها برای رضایت مندی خداوند زندگی کنند تا صاحبان و وارثان آن گنجی که خداوند وعده داده شوند.

در نام عیسی مسیح دعا می کنم و با هدایت روح القدس به زبان آوردم و به پیشگاه خداوند پدر می برم با ایمان به اجابت. آمین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *